japán metszetek

Céllul tüztem ki hogy a számomra oly kedves japán fametszeteket akvarellbe ültessem át.ezt a folyamatot mutatom be .

2016.10.18

Kami

Pár hónapja fedeztem fel egy érdekes írást a japán irodalomról. a Nyugat folyóiratban jelent meg 1936.11. számában. Szerzője Thein Alfréd címe a japán irodalom útja a szimbólumok pszichológiája. Ebből idéznék egy rövid részt. A nyugati ember egyénesített jellemformában keresi saját személyiségének magyarázatát. a japán egy konkrét személlyel azonosítja önmagát. Hirosige a tizenkilencedik század első felében híres festő volt, aki a színes nyomatok százaiban rögzítette meg a japán táj sokárnyalatú hangulatát. Nem az egyént tisztelik benne,hanem a szimbólummá szublimálódott művészt,aki eggyé válik a természettel,visszatér a Napistennő által teremtett élő világ anyaölébe és útjának minden állomását,tónusát,fényét naplószerű víziókban örökíti meg.pillanyatni benyomásokat ragad meg és izolálja azt a természeti tüneményt,amelyre figyelme irányul.A jelenségek izolálása jellegzetes a japán esztétikai elképzelésben:ugyanez az elv jut érvényre a táncjáték statikus mozdulataiban.És ugyanez az elv uralkodik a hai-kai költészet háromsoros hangulatképeiben.Néhány szótag megszünteti az élet és a művészet kettőségét.A Szóképnek az a feladata, hogy a kifejezés mögötti hangulat-tartamra koncentrálja a figyelmet. Minden csak sejtetés, illúzió: önmagába a hai-kai nagyon egyszerűnek, sőt homályosnak tűnik föl. De ha elmélyedünk szimbolikus jelentésében, megérezzük a kifejezés tömörségében a belső hangulatot.a képszerűségnek nincs önálló értéke: csak a tovatűnő ötlet rögzítéséhez szükséges.És még egy idézet a család által oly kedvelt orosz irótól.Borisz Akunyin:Gyémántszekér II.kötet Japán    …A haiku olyan mint a testi burok,amelyben a láthatatlan,megfoghatatlan lélek van bezárva.A titok az első sor öt(ezt nevezzük kami no ku-nak)és a második sor hét szótagja(ezt a naka no ku)valamint az utóbbi és a harmadik sor öt szótagja(a simo no ku)között van elrejtve. Hogy magyarázzam el neked, hogy megérsed?A jó haiku olyan, mint egy szép nőnek vagy művészien lemeztelenített testrésznek a sziluetje.Egy részlet sokkal izgalmasabb,mint az egész. Egy kifinomult embernek elég meglátnia a szépség keskeny kontúrját a képzelete egy pillanat alatt hozzárajzolja a többit. Sőt még szebbé is változtathatja. Ez mellesleg Puskintól van… a haikuval először főiskolás koromban találkoztam Normantas Paulius litván származású fotóművész kiállításán. Már akkor megfogott tömör, szikár megfogalmazás módja. Az egyszerűség nem veszteség, hisz általa teljesedhet ki leginkább belső világunk. a mai világ információ özönében egyre nehezebb tömören fogalmazni.a tömörség feltételezi, hogy a lényeget akarjuk megragadni. Azonban ahhoz hogy a lényeghez eljussunk, sok információt kell feldolgoznunk. Az információkat szelektálni kell, míg végül eljutunk a végső lényegi dologhoz.

2016.10.07

Tokugawa-Meidzsi

zárás-nyitás

 

Mit nyerünk az egyikkel ,és mit vesztünk a másikkal?vagy mindkettővel veszítünk,ne adj Isten mindkettővel nyerünk?Vagy nem is lehet ezeket a dolgokat a haszonelvűség gondolatával mérni? Ezek jutottak eszembe amikor a Tokugava és a Medzsi korszakról olvastam a múltkorában.

Történelmi visszatekintéssel kezdeném.1854.március 31.véget ér a bezárkózás időszaka . Tokugawa korszak lezárulásának ideje.Aláirják az amerikaiak és a japánok a béke és barátságról szóló egyezményt. A szigetország nyit,(bár nem teljesen önszántából),a külföldi érdekeltségek pár év alatt beáramlanak a gazdaságukba. Vajon mi vezethet a bezárkózáshoz,és miért kellett nyitniuk?Japánok a Tokugawák hatalomra jutása után elzárkózott a külvilág elől. Egyedül Nagaszaki kikötője közelében egy kis szigeten engedélyezte a hollandoknak a kereskedést. Megtiltották a lakosság számára a szigetek elhagyását ,és a szigetre se érkezhetett senki. Minden 1543-ban kezdődött amikor is a portugálok megjelentek japánban. Kis idő múlva követték a spanyolok is 1592.A bonyodalmakat az idegenekkel az okozta hogy nem csak kereskedni akartak ,hanem a keresztény hitet is elkezdték terjeszteni. Legfőbb hittérítő Xavéri Szent Ferenc volt.1549-től 1551-ig működött japánban. Eleinte szövetségeseket láttak a hittérítőkben a buddhista szekták elleni harcban.1580-ban 150ezer keresztény élt Japánban,pár évtized alatt számuk megkétszereződött. A gondok akkor kezdődtek amikor a buddhista papság a misszionáriusok ellen kezdett fordolni. Az ellentétek legfőbb oka azonban az volt hogy egy keresztény hitre tért daimjó az uralkodó ellen szervezett összeesküvést.1598-ban betiltották a kereszténységet ,és üldözni kezdték híveiket.1613-ban minden jezsuitát kitiltottak az országból.1867-ig vallásigazolást vezettek be ,ami azt jelentette hogy minden japán alattvalónak regisztrálni kellett magát egy buddhista szerzetes rendnél.1616.a külföldiek csak két kikötőt használhattak Hirado.Nagaszaki.1639 a tényleges bezárkózás ideje. Ekkor tiltották ki a portugálokat japánból. A végső lépés a 1640-ben felállított inkvizíció jelentette,mely a titkos keresztények és a japánba csempészet jezsuiták ellen irányult. A Nyugati világ ipari fejlődése,és a vele párhuzamosan a fegyverzetük modernizálása ,terjeszkedő politikája 1853-ban kikényszerítette Japán megnyítását. Az első lépést az Egyesült Államok tették meg .1853-ban néhány hadihajó jelent meg a tokiói kikötőben ,és tárgyalni akart az ország vezetőivel. Némi hezitálás után a fekete hajók meggyőzték a japánokat a tárgyalásokról. A tárgyalások következménye az lett hogy először az amerikaiak majd később a többi nyugati hatalmak is bejelentkeztek japán gazdasági megszállására. A gyarmatosítók térnyerése 1868-ra a sógunátus bukását,és a Medzsirestaurációt,egy ,a császár nevében kormányzott nyugati mintájú rendszer kialakulását eredményezte.

2016.09.28

Szavak kertje

Az ember lelkében valahol egy szobában ott lapul a melankólia is. Az elvágyódás vágya, ott van egy dobozban, gondosan elrendezve.A dobozban képek vannak, szép celofáncsomagolásban. A celofán azért kell, hogy a képek nehogy megsérüljenek, mindig a legragyogóbb színükben pompázhassanak. Néha előfordul, hogy némelyik kép kicsit meggyűrődik, ez akkor fordulhat elő a gondos őrzőjével, ha túl gyakran nézegeti azt a bizonyos emléket. Ilyenkor szamárfülessé válhat a félve őrzött kincsük, és még egy két gyűrődés is keletkezhet rajta. Most lássuk, milyen csodákat rejt ez a doboz. Itt van az első kép. Egy esőáztatta kertet látunk. Dús vegetáció. Egyenletesen esik, ragyogó tisztává változtat mindent víz. Az eső kapcsolatot teremt az égiekkel, felszabadító, könnyű érzés fogja el a szemlélőt a kép láttán. Várakozással teli a hangulata, lelkesítő érzés járja át. Az ég és a föld harmonikusan eggyé olvad. Második kép. Az eső sűrű cseppekben verődik az ablaküveg sikjának. Hangja monoton, egyenletes. Mintha egy zen buddhista szertartáson vennénk részt, olyan az egész, ha csak a hangokat hallanánk. a cseppek hosszan, vargabetűket leírva érkeznek végállomásukhoz az ablakpárkányra. Útjuk során furcsa alakzatokat rajzolnak az üvegre. Szétválnak, majd újra találkoznak. Minduntalan egy új remekmű születik. Harmadik kép. Kerti pergola padja.A pad üres, de mi érezzük, hogy mindez csak egy múló pillanat. Várakozással telik vagyunk. Valaminek történi, kell, hisz a padok nem lehetnek magányosak. Sorsuk hogy a kóbor lelkeknek menedéket biztositsanak. Amikor a lélek megtalálja, menedékét gyakran rátalálhat a lélektársára is. Az üresség lehetőség, hogy kitöltsük mindazt az űrt, ami körbevesz minket. Mint amikor úszunk. Körülvesz egy sejtelmes anyag, és mi feloldódunk benne. Negyedik kép. Ülő fiú kezében gőzölgő kávéspaharát tartja,a gőz sejtelmesen kanyarog a levegőben. Melegség, meghittség sugárzik a képből. a pillanat feloldódik az idő nagy folyamában. Megállt az idő, és nem akar egy lépést sem továbbmenni. Felszabadul, mindenha  a kávé melegsége átjárná a fiú egész testét. Ötödik kép. Egy bezáródó ajtó. Valaminek vége van, valami lezárul, de nem örökre. Még nem végleges, visszafordítható, a remény apró sugara még besüthet. Nem tudjuk, mit ábrázolhat a következő kép, de vágyunk rá hogy ne itt érjen véget a történet. A doboz képeit A szavak kertje c. filmből kölcsönöztem. Érdemes megnézni. Csodálatos részletgazdagsággal ábrázolja a világot. a valóságot, mely elé tükröt tart a művész, és e kép egyszerűen magával ragadó.

2016.09.17

A Hold kegyeltjei

Hű társunk, ez a kiismerhetetlen, kétarcú égitest. Megmagyarázhatatlan vonzalommal kötődünk hozzája .A japánok számára az őszi telihold a lelki felszabadulás örömteli ünnepe. ilyenkor a család összegyűlik, együtt örülnek e páratlan jelenségnek. Számomra ezt az ünnepet a Bambuszhercegnő története szimbolizálja a legjobban. Most idéznék belőle. Volt egyszer egy öregember, aki bambuszvágásból élt. Egy este hazafelé tartott, amikor a bambuszerdő mélyén valami fényre lett figyelmes. Közelebb ment, hogy megnézze magának. Ahogy óvatosan félrehúzta a bambuszokat, egy aprócska kicsi-pici leánykát talált… Az emberek, amikor tudomást szereztek arról, hogy Bmbuszhercegnő milyen szép úgy özönlöttek az öregember házához, abban reménykedve, hogy legalább egy pillantást vethetnek a lányra. a kíváncsi látogatók között volt öt herceg is. mind az öt úgy döntött megkéri a hercegnő kezét. a bambuszhercegnő azonban egyikhez sem akart menni, ezért mindegyiktől valami lehetetlent kért. Elsőtől ,hozza el neki Buddha  edényét amelyből ivott.Másodiktól.hozzon egy aranyágat a lebegő hegy oldalából.Harmadiktól.hozzon egy olyan mellényt melyet a tűzpatkányok bőréből készítettek.Negyediktől.hozzon egy rejtett kagylót a fecskefészekből.Ötödiktől.hozza el a tengeri sárkány nyakékéből a drágakövet….Teltek múltak az évek.Bambuszhercegnő gondját viselte idős szüleinek,akik csak ekkor értették meg,a lányuk miért kért lehetetlent az öt hercegtől.Banbuszhercegnő a szülei mellett szeretett volna maradni. Amikor húsz esztendős lett, hirtelen meghalt az anyja. Bambuszhercegnő bánatos lett, esténként főleg teliholdkor kiosont a házból és a ligetben sírdogált. Az öregember megkérdezte tőle miért oly bánatos? A lány elmondta, hogy hamarosan el kell válnia tőle, mert az ő igazi otthona a Hold. Azért küldték ide a földre, hogy gondját viselje nekik.a következő teliholdkor érte jönnek, és akkor mennie kell. Az öregember igen elkeseredett és a császárhoz fordult segitségért. a császár katonákat állíttatott a lány mellé. Azonban amikor a Hold kikerekedett és ezüstös fényben úszott, az öreg megértette nem tehet semmit, hisz hamarosan neki is meg kell válnia a földi élettől. Megköszönte a hercegnőnek, hogy boldoggá tette életét, lehunyta szemét és meghalt.a Holdból ekkor összefonódó fénysugarak érkeztek le a Földre. a hercegnő ekkor kiitta a feledés vizével telt poharat, és elindult, hogy visszatérjen eredeti otthonába… Életünk során törekedjünk boldoggá tenni embertársaink életét, ne érdekből, ne számításból. csak azért, mert ez így helyes.Az ünnep idén szeptember 19-ére esik.Ha a Holdra felnézünk jusson eszünkbe a Bambuszhercegnő története is ezután.

2016.09.09

Haláltánc

Vannak történetek melyekre évek után is emlékezni fogunk, vagy azért mert meghökkentenek, vagy érdekesek, vagy különös alakok szerepelnek benne.A mai történet szereplője az utóbbi kategóriába sorolható. Hátborzongató alakja fogva tartja emlékezetünket. Egy szellem ,kísértet amely vissza –vissza tér a történelem során,félelmet és halált okozva az embereknek .Nincs más választásuk csak annyi hogy behódoljanak neki,és próbálják kegyeit elnyerni,haragját kiengesztelni.A történet egy képtől indul el.Takiyasha hercegnő(boszorkány)és a csontvázszellem.Ki volt ez a szépséges hercegnő akitől annyira féltek a hivatalnokok ,miért zaklatták,és miért idézte meg a csontváz szellemet?Minden 903-ban kezdődött.Taira no Masakado szamuráj Kantó régió nagyhatalmú ura hatalma teljében úgy gondolta hogy ideje lenne magát császárnak kinevezni.A hivatalos császári Udvar Kyotóban természetesen ezt igen zokon vette. Kiadta a parancsot a lázadót meg kell ölni. Az önjelölt császárt persze elfogták, és kivégezték. És itt kezdődik az igazi horror történet. Az udvar hogy példát statuáljon, és elvegye minden nagyravágyó hadúr kedvét, Masakado fejét levágták, és körbehordozták az egész országban. Azonban a fej állapota nem romlott több hét után sem. Sőt mintha nem tetszett volna neki teste elvesztése, furcsa arckifejezéseket kezdett vágni. és egyszer csak fogta magát és elrepült megkeresni hiányzó részét. Útja Shinbasaki faluban ért véget, itt találták meg a falusiak, akik gondosan megtisztogatták a fejet és egy szentélybe helyezték. Masakadó szelleme ettől fogva rettegésbe tartotta a környéket. Sírját ahányszor csak megpróbálták áthelyezni, megszüntetni, haragra gerjedt, és átka sok-sok ember halálát okozta. Miniszter, munkás, hivatalnok, egyként meglakolt tettéért. a történet 1945-ben az amerikai megszállás idején ért véget. Az amcsik mit sem tudva az előzményekről nyugodtan elkezdték átépíteni Masakado sírhelyének környékét. Természetesen most sem ment simán a művelet, számos megmagyarázhatatlan baleset, halál borzolta a kedélyeket. Mígnem a japánok tájékoztatták az amerikaiakat  Masakadóról. Ezt követően a munkálatokat leállították, és mindent helyreállítottak. Ma Tokyo zsúfolt betondzsungelében háborítatlanul áll Masakado sirhelye. Minden hónap első hetében tiszteletüket teszik a környék vállalatainak képviselői a sírnál. Mit lehet tudni. Senki nem akar ujjat húzni egy 1113éves szellemmel.

2016.08.26

Hiroshima

Hiroshima.A város neve összefonódott az amerikai atomtámadással.A japánok szenvedését és hősies helyállását talán legjobban Hara Tamiki:A nyár virága C. novellája adja vissza legjobban számunkra. Most ebből idéznék pár sort. „A Szentei-kertben egyre terjedt a tűz. Elhatároztuk, mindnyájan átmegyünk a túlsó partra. idősebb bátyámmal elindultunk a víz mentén, hogy csónakot szerezzünk az átkeléshez. Ahogy felfelé igyekeztünk, fölismerhetetlen arcú kísértetekkel találkoztunk.A töltés alatt és fölött, az alábukó nap sápadtkék fényben egyre több szerencsétlen jelent meg.A víz visszatükrözte alakjukat. Milyenek voltak? Koruk és nemük megállapíthatatlan, a fölismerhetetlenségig puffadt volt az arcuk, szemnyílásuk cérnavékonyra zsugorodott, szájuk egyetlen tűz égette seb, csupa seb testükről, végtagjaikról az utolsó ruhafoszlány is lemállott. Alig pihegtek már. Ahogy bennünket fönnjárókat megpillantottak, vékony, elhaló hangon könyörögni kezdtek: Egy korty vizet! Segítsen rajtam! A víz mellől egy különösen éles, könyörgő hang szólított:-Uram! Mezítelen kisfiú lebegett a vízen, mellette, a víz és a töltés közti lépcsőn, két kuporgó alak. Arcuk már kétszeresére dagadt, fejükön a megperzselt hajcsomók nőre engedtek következtetni. Elborzadtam, sajnálkozni már nem volt erőm. Megálltam. Tegye meg-kérlelt az egyik-, hogy idehozza a hálómatracunkat. ott van, a fa alatt. A fa alatt volt ugyan egy matracféle, de azt el nem vehettem: ugyanolyan összeégett emberi test hevert rajta, mint ők. Nemsokára találtunk egy kis tutajt. Kioldottuk, és áteveztünk rajta a túlsó partra. A töltés alatt szélesebb homokos partja volt a víznek. Már erősen esteledett, de a sebesültek jól látszottak. A víz mellett kuporgó katona megkért, segítsem a melegvízosztó helyre. Vállamat kínáltam neki, de így is csak lassan, vánszorogva tudott haladni. Bárcsak meghalnék-sóhajtotta az átkot. Rémülten, némán bólintottam. A bestialitás okozta tehetetlen düh mindkettőnkben ugyanazokat az érzéseket keltette. Valahol leültettem a katonát,magam indultam el,hogy meleg vizet vigyek neki.A töltés alól pillantottam meg a vízmérést,a párolgó lé mellett éppen egy hatalmas,feketére égett fej ivott mohón,arcán számtalan kis fekete lyukacska.Én is sorra kerültem,kaptam egy kis bögre vizet,és siettem vissza a katonához.megitattam.Valaki-szintén katona-ekkor a vízre hajolt,lekuporodott,és vedelni kezdett,akár egy állat.A sötétben pirosra gyúlt az égő Szentei-kert fölött az ég. Sokan igyekeztek tüzet rakni a homokon, hogy valami vacsorát készítsenek. Leültünk. Fölhólyagzott, puffadt arcú nő feküdt mellettünk. Csak nagy sokára ismertük meg: a bátyánk házi alkalmazottja volt.”Eddig az idézet.A pusztító háborút követően a japán embereknek volt erejük és tehetségük, hogy egy új, fejlett országot építhessenek fel.

2016.08.07

HÁZAK

Alapvető különbségek vannak a japán és az európai házak között. Ennek legfőbb oka a természeti hatásokban van.(földrengés, tájfun, éghajlat) A legfőbb különbség a falak szerepében áll. Az európai házaknál a fal, mint teherhordó elem jelenik meg, míg a szigetországi házaknál a falakra nem nehezedik nyomás, így azok, mint térelválasztók, téralkotó elemek jelenthetnek meg, amelyeket szabadon variálhatnak. Ezt az építőanyagok is segítik ,hisz a ház fő építőanyagai a fa ,papír, gisz karton,mind igen könnyű anyagok.A szerkezetnek számos előnye és hátránya van.A légies falak sokkal több levegőt engedhetnek be ,így a nyári forróság jobban elviselhető álltaluk.Azonban ami az előnyük az egyben a hátrányuk is egyben ,mivel télen az enyhe klíma ellenére is némi fűtésre van szükség ,és a belső gyér fűtést nehezen tartja bent a házban. A japánok nem az egész lakást fűtik fel hogy mindenhol egyenletes meleg legyen, hanem helyi pontokat, helyeket. Ezt szolgálja az ősi időktől használt Kotacu is. KOTACU=alacsony asztal alá szerelt fűtés. Régen faszénparázzsal fűtötték, ma elektromos árammal. Mire jó? Az asztal a szoba közepén foglal helyett melyet takaróval letakarva, lábukat az asztal alatt melegen tarthatják. Használnak még különböző lábmelegítőket, ruha melegítőt, test melegítőt, takaró melegítőt. Három fő lakberendezési stílust különböztethetünk meg.1. Shinden-zukuri 2. Shoin-zukuri 3. Sukiya-zukuri 1. Heinan korszak palotaépítészetére jellemző. Sajnos nem sok emlék maradt ebből a korszakból.2. Momojama kor Ekkor alakult ki a ma is használatos ház alaptípusa (1568-1600) szögletes oszlopok, tolóajtó, tolófalak, tatami.3.A tea szertartás hagyományos ház típusa. Néhány alapfogalom a végére : Minka=hagyományos ház (fa,papír,gipszkarton,oszlop és gerendarendszer)verandán túl kilógó eresz Fuszuma =tolófal,180x90 cm rácsos kivitelű.Szódzsi=tolóajtó, Genkan=előszoba,(rend,tisztaság életfelfogása) ,Dajdokoro=konyha, O-furo=fürdő(a fürdés mi általunk ismert formáját utálkozva említik,mivel ők a kádba lépés előtt alaposan megtisztálkodnak ,és csak tiszta testtel ülnek bele a forró 40c vízbe), Vasiki=pottyantós WC ,Futon=szerkezet nélküli tatamin használatos ágy,(az ébredés után kiszellőztetik majd elrakják a szekrénybe) A lakás belső kiképzésére az egyszerűség,harmónia Jellemző. Szeretik hangsúlyozni az ellentéteket,(rusztikus-tükörsima, fekete-fehér) kerülik a szímmetriát. Fő rendező elv a kevesebb több.

2016.07.26

Csodaszarvas

A japán szikaszarvast szentként tisztelték már a régmúlt időkben is. Története a 8. századra vezethető vissza, amikor is Nara volt japán fővárosa. Az akkori főváros (Nara) Honsu szigetén helyezkedik el, a Kansai régióban. Fontos buddhista központ, itt található a Tódaidzsi templom és a világ legnagyobb Buddha szobra (15m magas) Az ősi időkben egyszer a Kaszuge szentély istenségei közül Takemikazucsi egy szarvas hátán (szikaszarvas) látogatta meg Narát. A szarvas ettől fogva védelmet nyújtott a fővárosnak, és az egész országnak. Tisztelete annyira megerősödött, hogy istenként tekintettek rájuk. Ha valaki megölt egy szikaszarvast annak az életével kellett fizetnie érte.A szarvasra jellemző a pöttyös mintázottság, amit kifejlett állapotában is megőriz. Télen kicsit sötétebb, nyáron világosabb a szőrzete. Közepes termetű, súlya 50-100kg.A hímek agancsai 28-80cm hosszúak. XXI.században Narában nagy tiszteletnek örvendenek a szarvasok. Külön kekszet lehet venni nekik, amit ha, meglátnak, már alig várják, hogy odaadják a látogatók nekik. Ilyenkor nagy tolongás és vicces jelenetek játszódnak le a vehemens szarvasok és a megszeppent látogatók között.

2016.07.10

A Japán Szépség

A japán szépség

Hogy mi is a szépség? Sokan feltették már ezt a kérdést maguknak.mi itt Európában gyakran használjuk Kant meghatározását  „szép ami érdeknélkük tetszik”De mitől válik valami tetszetőssé,mi váltja ki bennünk a tetszés érzetét?Ezekre a kérdésekre most a japánoktól várunk választ .Japánban hét fő esztétikai kategóriát különböztetnek meg.VABI(egyszerű szerény ízlés)SZABI(elegáns egyszerű ízlés)JUGENT(sejtelmes báj és finomság ízlése)MIJABI(kifinomult elegancia ízlése)SIBUI(egyszerű szépség)IKI(egyszerű természetes ösztönös szépség) KAVAII (cuki aranyos szépség)A kulcs a megértéshez az egyszerűségben rejlik. Hogy megérjük, miért olyan fontos a japánok számára az egyszerűség a zen buddhista felfogásukat kell megértenünk először is.a buddhistatanítás szerint minden az ürességből lett, és az ürességé lesz. Az üresség nem a tátongó semmit jelenti ebben az esetben, hanem a valamivé válható lehetőséget. Hogyan ismerhetünk tehát rá az egyszerű szépségre? Hogy ráleljük megint csak a buddhisták tanításához kell visszanyúlnunk, miszerint hét alapvető eszmény van, mely meghatározza a szépséget.1. FURINSZEI (nem szimmetrikusság, szabálytalanság) 2. KANSZO (egyszerűség) KOKO (alapvető természeti erők eszménye) 4. SIZEN (természetesség) 5. JUGEN (rejtett báj, finomság) 6. DOCUZOKU (előítélet mentesség, a gondolat szabadsága) 7. SZEIDZSAKU (nyugalom) Ha mindezeket az erényeket gyakoroljuk, akkor felismerhetjük a szépséget, amely mindenhol ott van körölöttünk. pl. a nőkben. A metszeteken és a valóságban is a japán nők igen szépek (porcellán bőr, fiatalos megjelenés). Vajon mi lehet a titkuk? Először is a táplálkozásban kell keresni a választ. Étrendjüket meghatározza a zsírszegény táplálkozás, és a nagyon kevés cukor használata. Ezen kívül még nagyon sok zöld teát fogyasztanak, amely ugyan csak regenerálja a bőrüket. Bőrápolási szereikben gyakran használják a különböző hínárokat, amelyek gazdagok omega-3 zsírsavakban, jódban, és c vitaminban. Mindezek hozzájárulhatnak bőrük szépségéhez. Gyakori szépségápoló szerük a kamélia olaj is. Persze minden varázsszer akkor tud igazán hatni, ha az ember harmóniában tud élni a világgal.14.kép

.

2016.06.27

TANABATA csillagünnep

A hetedik hónap hetedik napján ünnepnik ezt a jeles napot a japánok, és egyre többen külföldön is. Magyarországon a Budapesti Fuji étteremben ismerkedhetnek meg az odalátogatók a Tanabatával. Az ünnep eredete kétezer évvel ezelőtti időkre vezethető vissza. Egy kínai meséből származik.

Az Egek urának lánya Orihime (Vega csillagkép) és Hikoboshi (Altaira csillagkép) tehénpásztor megható szerelmi története. Orihime (Vega csillagkép) a Tejut partján (Amanogowa) élt ,és egész nap szorgosan szőtte szebbnél szebb ruháit. Annyira lefoglalta a munkája, hogy nem jutott ideje összeismerkednie senkivel sem. Apja látva lánya szomorúságát, összeismertette a Tejút túlpartján teheneit legeltető Hikoboshival (Altaira csillagkép). A két fiatal első látásra egymásba szeretett és nemsokára házaságot is kötöttek. Házasságuk után szerelmük annyira elvakitotta őket, hogy munkájukat elhanyagolták. Ezt látva Az Egek ura nagy haragra gerjedt, a két szerelmest elválasztotta egymástól, és megtiltotta nekik hogy találkozhasanak. Nagy nagy szomorúság töltötte el Orihime szívét, látva apja szigorúságát. Addig-addig könyörgött apjának, míg annak szíve megenyhült, és megengedte, hogy minden év hetedik hónapjának hetedik napján találkozhat egymással a két szerelmes. Találkozásuk azonban nem oly egyszerű, hisz a Tejút óriási folyama választja el egymástól őket. Orihime majd belehalt bánatába, csak zokogott és zokogott, míg egyszer csak egy csapat szarka jelent meg az égen. Ők segítettek átkelni a folyón, és végre találkozhatott a két fiatal.

Úgy mondják, ha a Tanabata napján esik az eső, nem jönnek el a szarkák, és a házaspárnak még egy évet kell várni, hogy találkozhassanak. Remélem az idén jó lesz az idő és a várva várt találkozás megvalósulhat Budapesten is a Fujiban, és a világ számos helyén.13.kép